Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động KHCN năm 2015

Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies - KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học - Công nghệ năm 2015.


Đối tượng tài trợ:
  • Cán bộ hiện đang công tác tại ĐHQGHN có học vị Tiến sĩ, học hàm Phó Giáo sư/Giáo sư.
  • Đã chủ trì ít nhất 01 đề tài NCKH từ cấp cơ sở của ĐHQGHN và đã có ít nhất 05 công trình trong lĩnh vực nghiên cứu đã được công bố (đối với tài trợ cho đề tài NCKH).

Mức kinh phí tài trợ và thời gian thực hiện:

1. Đề tài: Kinh phí đề xuất xin tài trợ không vượt quá 100 triệu đồng.

   Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2015 (trong vòng từ 12 đến 24 tháng).

2. Hội nghị/hội thảo: Không vượt quá 60 triệu đồng, tuỳ thuộc quy mô và nội dung hội thảo. Thời gian tổ chức hội nghị/hội thảo: từ tháng 05/2015 đến tháng 04/2016

3. Xuất bản: Không vượt quá 30 triệu đồng. Thời gian xuất bản từ tháng 5/2015 (trong vòng từ 3 đến 6 tháng).

              Công trình đã có sẵn bản thảo.

Lĩnh vực tài trợ:

1. Khoa học Xã hội và Nhân văn
2. Khoa học Tự nhiên

3. Công nghệ: công nghệ thông tin, công nghệ hoá dầu, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và điều khiển, công nghệ điện tử viễn thông, công nghệ vật liệu nanô và vật liệu mới, công nghệ môi trường.

* Ưu tiên tài trợ cho các nhà khoa học trẻ thực hiện các đề tài, hội nghị/hội thảo và xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 28/1 đến 28/02/2015

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á

Phòng 606, Tầng 6, Nhà C1T - ĐHQGHN, 144 đường Xuân Thủy, Hà Nội

Chi tiết về điều kiện, nội dung cụ thể cho từng lĩnh vực và mẫu đơn đăng ký xin truy cập trên website: http://www.arc.vnu.edu.vn

Để được trợ giúp về thông tin xin liên hệ: 3.754.7987

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - ĐHQGHN