Thông tin cho cán bộ
 
Mời viết bài cho Hội thảo quốc gia về Quản trị tinh gọn lần 2

Hội thảo mang tên: Quản trị tinh gọn trong doanh nghiệp Việt Nam: các mô hình áp dụng thực tiễn, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4/2015.


Kính gửiQuý Thày cô/ Quý chuyên gia

Năm 2014 đi qua để lại nhiều trăn trở cho doanh nghiệp Việt Nam về mô hình quản trị bền vững có thể áp dụng và cải tiến không ngừng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Tiếp nối thành công của hội thảo Quốc Gia Quản trị tinh gọn lần thứ nhất của Nhóm nghiên cứu “Quản trị tinh gọn vào hoạt động của các tổ chức Việt Nam” năm 2014  , Khoa Quản trị Kinh Doanh, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, với những khai phá về tư duy, gợi mở giải pháp và để lại nhiều câu hỏi mang tính thực tiễn như: đâu là mô hình quản trị cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp, cho từng bộ phận trong doanh nghiệp, hội thảo Quốc gia thường niên lần thứ 2 tiếp tục mong muốn là nơi kết nối, chia sẻ, nhân rộng được các mô hình quản trị áp dụng thực tiễn hiệu quả. Với khát vọng cháy bỏng tìm ra các mô hình quản trị doanh nghiệp tinh gọn “MADE IN VIỆT NAM” phù hợp với với văn hóa tổ chức, đặc điểm lao động và môi trường Việt Nam, hội thảo lần này tập trung vào việc tìm kiếm các mô hình ứng dụng thực tiễn trong quản trị điều hành doanh nghiêp như: 

(1) Mô hình đào tạo duy trì và phát triển TÂM THẾ của lãnh đạo, người lao động trong doanh nghiệp

(2) Mô hình triển khai về tư duy, phương pháp của quản trị tinh gọn vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp

(3) Mô hình triển khai chính sách nhân sự để hỗ trợ việc áp dụng thành công quản trị tinh gọn như cơ chế khen thưởng, động viên, chế tài…

(4) Mô hình xây dựng các quy trình thực hiện và tiêu chí kiểm tra, đánh giá công việc theo tư duy quản trị tinh gọn

(5) Mô hình triển khai áp dụng thí điểm các “qui trình công việc tinh gon” và cách thức nhân rộng các mô hình

(6) Các mô hình khác…

 Học tập những thành công hay thất bại từ thực tiễn các doanh nghiệp để xây dựng và nhân rộng mô hình áp dụng là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Với khát vọng cháy bỏng “đưa Quản trị tinh gọn vào doanh nghiệp/tổ chức Việt sao cho người Việt sử dụng lâu dài và biến nó thành lợi thế kinh doanh”, và “nhân rộng thành cộng đồng các nhà kinh doanh tinh gọn”, Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia thường niên lần thứ 2 về Quản trị tinh gọn năm 2015 trân trọng gửi thư mời tới các doanh nghiệp, nhà thực tiễn, nhà nghiên cứu tới tham dự và tham gia viết bài cho Hội thảo. Thông tin chi tiết về Hội thảo Quản trị tinh gọn lần thứ hai như sau: 

A.  Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo:

Thời gian dự kiến:  Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 B.   Thành phần tham dự:

Lãnh đạo các Doanh nghiệp, các nhà thực tiễn, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về Quản trị tinh gọn trong nước và quốc tế.

Bài viết cộng tác và ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Email: dangminh@vnu.edu.vn;  leangroup.vietnam@gmail.com; dangminhck@gmail.com

Thể thức bài viết: Tham khảo file [Hướng dẫn viết bài] đính kèm.

 Thời hạn gửi bài: Trước ngày 06 tháng 04 năm 2015.

 Sự thành công của Quản trị tinh gọn tại Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào sự tin tưởng, nỗ lực của những người tiên phong cũng như sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà thực tiễn, các nhà nghiên cứu.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham dự và cộng tác của Quý Doanh nghiệp và Quý chuyên gia.

Xin chân thành cảm ơn!

Thay mặt Ban tổ chức

TS. Nguyễn Đăng Minh

Trưởng nhóm Nghiên cứu Quản trị tinh gọn, Khoa Quản trị Kinh Doanh

Phó Chủ Nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội