Thông tin cho cán bộ
 
Hướng dẫn sử dụng mạng wireles thuộc khu giảng đường Việt – Úc

Bắt đầu từ năm học 2009 - 2010, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN bắt đầu đưa vào sử dụng khu giảng đường Việt - Úc. Tại đây, Nhà trường đã trang bị một hệ thống wireless nhằm phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Cách thức sử dụng như sau:


1- Cách connet sử dụng cho window XP:
-> Click chuột phải vào biểu tượng thiết bị card wireless ở bên phải dưới thanh Taskbar của màn hình.
-> Chọn View Available Wireless Network. Khi này máy tính sẽ hiển thị lên bảng thông báo: “Wireless Network Connection”
->Click chuột và mục Refresh network list để tìm thiết bị connect với wireless.
->chọn mạng Wirless có tên COE_VNU => click connect để kết nối với mạng Wireless.
Chương trình kết nối sẽ hiển thị lên hỏi mã key.
Bạn gõ mã tại dòng Network Key: 0936565696
tương tự dòng Confirm network key: 0936565696
Lúc này thiết bị wireless trên máy tính của bạn đã kết nối được với mạng không dây của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, bạn có thể lướt web bình thường rồi.
2- Cách connect sử dụng cho Window Vista:
- Chuột phải vào biểu tượng Network ngoài màn hình Desktop. Lúc này bảng thông báo hiện lên.
- Bạn chọn mục Manage network connections, bảng thông báo hiển thị.
-> Chuột phải vào biểu tượng Wireless Network Connection => chọn Connect/Disconect để dò tìm thiết bị wireless.
-> Mục hiển thị (Show) bạn để mặc định All để tìm tất cả các mạng wireless nếu máy của bạn bắt được sóng để lựa chọn mạng wireless mà bạn truy cập.
-> Click vào biểu tượng Refresh bên phải bảng “Select a network to connect to”. Hoặc nhấn phím F5 để refresh.
-> Lúc này máy tính của bạn bắt đầu tìm thiết bị phát sóng wireless. Sau khi tìm xong bạn lựa chọn mạng phát sóng wireless có tên “COE_VNU” => click double hoặc chọn Connect để kết nối máy tính của bạn với mạng wireless của ĐHKT.
- Thiết bị sẽ tìm kết nối với máy tính của bạn sẽ được hỏi:
Network key: 0936565696, dòng cofirm Network Key: 0936565696.
Sau đó click Ok, như vậy là bạn đã vào được Internet thông qua mạng Wireless của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
>> Download hướng dẫn sử dụng Wireless tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN