Trang tuyển sinh
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015

Thông báo số 91/TB-HĐTS ngày 3/9/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Hướng dẫn số 5646/HD-ĐHQGHN, ngày 31/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 2451/TB-ĐHKT ngày 12/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Thời gian:

- Sáng 8h30 ngày 17/09/2015 (thứ 5): Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Chiều 16h00 ngày 17/09/2015 (thứ 5): Chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

- Sáng 8h00, chiều 14h00 ngày 18/09/2015 (thứ 6): Chuyên ngành Kinh tế chính trị.

- Chiều 16h00 ngày 18/09/2015 (thứ 6): Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

2. Địa điểm:

Phòng 601 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN