Trang tuyển sinh
 
Kế hoạch và phân công nhập học cho học viên cao học, NCS Khóa QH-2012-E

Thông báo số 1502/TB-ĐHKT ngày 26/7/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


1. Thời gian: Chủ nhật, ngày 12/08/2012 (8h00 - 11h30)
2. Địa điểm: Hội trường 801, Nhà E4, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.
3. Thành phần:
- Đại diện BGH nhà trường;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Khoa có học viên nhập học;

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban liên quan;

- Học viên, NCS trúng tuyển đợt tháng 6/2012.

4. Lưu ý đối với học viên, NCS:

- Thực hiện đúng theo nội dung giấy báo trúng tuyển

- Hồ sơ nhập học (file đính kèm).

DOWNLOAD:

Trường ĐHKT - ĐHQGHN