Trang tuyển sinh
 
Danh sách sinh viên Trường Đại học Kinh tế được trao “Học bổng GOLF vì sinh viên - 2007”

Ngày 5/12/2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đã ký Quyết định số 1402/ĐHKT/QĐ-CTSV về việc trao “Học bổng giải GOLF vì sinh viên - 2007” do Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng cho 20 sinh viên. Mối suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Cụ thể như sau


 

TT
Họ tên
Lớp
1
Bùi Thị Thuỳ Linh
QH-2006-E CLC
2
Lê Thị Thanh Thuỷ
QH-2006-E KTĐN
3
Trần Huyền Trang
QH-2004-E KTĐN
4
Nguyễn Đình Minh Anh
QH-2006-E CLC
5
Phạm Thị Thuý Trang
QH-2005-E KTĐN
6
Trần Thị Mai Thành
QH-2004-E KTĐN
7
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
QH-2005-E CLC
8
Trần Thị Thu Trang
QH-2005-E TCNH
9
Lê Hồng Nga
QH-2005-E TCNH
10
Nguyễn Ngọc Bích
QH-2006-E CLC
11
Đào Thị Tố Uyên
QH-2005-E CLC
12
Nguyễn Thuý Hà
QH-2005-E TCNH
13
Ngô Thị Lan Phương
QH-2006-E CLC
14
Lê Diệu Linh
QH-2005-E CLC
15
Lam Thị Thảo
QH-2004-E QTKD
16
Nguyễn Hương Trang
QH-2004-E QTKD
17
Nguyễn Thị Hồng Nga
QH-2005-E KTCT
18
Nguyễn Thanh Thảo
QH-2007-E KTĐN
19
Phan Quang Huy
QH-2007-E TCNH
20
Nguyễn Thị Hiền Phương
QH-2007-E KTĐN
 
 
 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN