Trang tuyển sinh
 
Tin tổ chức: Cử cán bộ phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Ngày 5/4/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã ký quyết định số 549 /QĐ-ĐHKT cử bà Trần Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đến khi có quyết định mới.


Bà Trần Thị Hồng tiếp tục chỉ đạo các mảng việc đã được phân công; đồng thời, chỉ đạo triển khai các công việc và các hoạt động chung của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Chi tiết Quyết định số 549/QĐ-ĐHKT

TCNS