Trang tuyển sinh
 
Khoa Kinh tế Quốc tế tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 23/6/2010, tại phòng 406 E4, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức seminar cho 2 đề tài NCKH cấp Trường.


Đề tài thứ nhất: “Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính toàn cầu” mã số KT.09.02 do ThS. Trần Việt Dung chủ trì.
Đề tài thứ hai “Cách tiếp cận của các nước đang phát triển về tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha” mã số KT.09.04 do ThS. Vũ Thanh Hương chủ trì. Buổi seminar do PGS.TS. Hà Văn Hội, Phó Chủ nhiệm khoa chủ trì.
Tham dự buổi Seminar còn có Ban Chủ nhiệm khoa cùng với đông đảo các cán bộ, giảng viên của Khoa.
Mở đầu buổi seminar, ThS. Trần Việt Dung đã thuyết trình các vấn đề chủ yếu trong đề tài, bao gồm: tính cấp thiết, cấu trúc, phương pháp nghiên cứu, nguồn số liệu, một số kết quả nghiên cứu chính…
Trong phần thảo luận, các cán bộ giảng viên tham dự đều nhấn mạnh việc phân tích cuộc khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ là vấn đề không bao giờ cũ, đồng thời cũng đề xuất chủ trì đề tài cần làm rõ những khác biệt về khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ, những ảnh hưởng lan tỏa so với các quốc gia khác. Đề tài đã nhận được sự đánh giá tốt của các cán bộ giảng viên về sự hợp lý và sự phù hợp trong phương pháp nghiên cứu.
Đa số các thành viên tham gia seminar đều nhất trí đây là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, có thể áp dụng như một bài tập tình huống cho các môn học tài chính quốc tế, quản trị tài chính quốc tế của sinh viên ngành Kinh tế Đối ngoại.
Trong phiên thứ hai của buổi seminar, ThS. Vũ Thanh Hương đã trình bày tóm lược những kết quả nghiên cứu của đề tài, bao gồm: Cơ sở lý luận về dịch vụ và tự do hóa thương mại dịch vụ, vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha dưới góc nhìn của các nước đang phát triển, cách tiếp cận vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ của một số nước đang phát triển và hàm ý chính sách đối với Việt Nam...


ThS. Vũ Thanh Hương trình bày đề tài “Cách tiếp cận của các nước đang phát triển về tự do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha”
Trong phần góp ý, đa phần các cán bộ giảng viên trong Khoa đều nhất trí đây là một đề tài khó và tương đối rộng, chủ trì cần làm rõ thêm các tiêu chí trọng yếu liên quan đến cách tiếp cận của các nước đang phát triển và liên hệ trường hợp điển hình với Việt Nam.
Phát biểu ý kiến tại buổi seminar, PGS.TS. Hà Văn Hội - Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quốc tế nhận định qua buổi seminar, hai chủ trì đề tài đã nhận được những ý kiến đóng góp hữu ích của cán bộ giảng viên giúp cho việc hoàn thiện một số nội dung nghiên cứu của đề tài.
Theo dự kiến, 2 đề tài trên sẽ được nghiệm thu vào tháng 7/2010.

Bảo Ngọc Khoa KTQT - ĐHQGHN