Trang tuyển sinh
 
Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế nỗ lực nâng cao công bố quốc tế trên các tờ báo uy tín

Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/Scopus của các giảng viên đồng thời có kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn, tăng cường hoạt động thu hút nguồn thu ngoài ngân sách là những mục tiêu trọng tâm được đề ra tại cuộc họp Chiến lược mũi nhọn và kế hoạch triển khai trong năm 2021 tầm nhìn đến năm 2025 của Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (FIBE) sáng ngày 16/3 vừa qua.


FIBE với vai trò đầu tàu

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế là đơn vị đi đầu trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu gắn với mục tiêu quốc tế hoá của Đại học Kinh tế. Chiến lược phát triển trong năm 2021 tầm nhìn đến năm 2025 của FIBE vì thế có ảnh hưởng nhất định đến việc nâng cao uy tín, nâng tầm quốc tế của Khoa nói riêng và trường Đại học Kinh tế nói chung.

Với số lượng 25 giảng viên, trong đó có 5 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ và 10 Thạc sĩ, FIBE là một trong những đại diện của UEB đã có những đóng góp tích cực trên các tạp chí ISI/Scopus. Các hướng nghiên cứu trọng điểm hiện nay của Khoa như Đầu tư nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp); Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị; Điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,... đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước, chứng minh vai trò đầu tàu thúc đấy quá trình nâng cao vị thế khoa học của Trường.

Giảng viên khoa KT&KDQT tham dự buổi họp

Những kỳ vọng ở chặng đường tiếp theo

Tại cuộc họp Chiến lược mũi nhọn và kế hoạch triển khai trong năm 2021 tầm nhìn đến năm 2025, PGS.TS.Hà Văn Hội - Chủ nhiệm Khoa đã khẳng định: Phát triển đổi mới, sáng tạo tiếp tục là mục tiêu chiến lược của Khoa. Chiến lược này được cụ thể hóa qua 3 nội dung: (1) Nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên trong khoa, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/Scopus; (2) Đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn, nâng cao uy tín; (3) Tăng cường hoạt động thu hút nguồn thu ngoài ngân sách. Chiến lược được kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, khẳng định môi trường học thuật và đào tạo tốt nhất trong khu vực và thế giới.

 
 

PGS.TS Hà Văn Hội trình bày chiến lược mũi nhọn của khoa KT&KDQT

 

Đánh giá kết quả bước đầu, PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng nhà trường biểu dương toàn bộ giảng viên và chuyên viên khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã luôn tích tực tham gia vào các hoạt động của trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đi đầu trong các hoạt động gắn liền với mục tiêu quốc tế hoá của nhà trường. Trong thời gian tới, Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng, Khoa sẽ có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động truyền thông gắn với thương hiệu của nhà trường, đưa tên tuổi của FIBE nói riêng và UEB nói chung vươn tầm quốc tế; phát huy năng lực học thuật, công bố quốc tế để ngày càng nâng cao thứ hạng của trường Đại học Kinh tế trên các Bảng xếp hạng uy tín thế giới.

 

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê chụp ảnh lưu niệm cùng Khoa KT&KDQT


Thanh Hiên