Trang tuyển sinh
 
Tập huấn cán bộ xây dựng, triển khai, theo dõi thực hiện kế hoạch nhiệm vụ

Ảnh: Phạm Thúy
Ngày 13/5/2009, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức buổi tập huấn về công tác xây dựng, triển khai, theo dõi thực hiện kế hoạch nhiệm vụ cho các cán bộ chuyên trách công tác kế hoạch của các đơn vị trực thuộc.


Tham dự buổi tập huấn có Ban Giám hiệu, lãnh đạo và cán bộ được phân công phụ trách kế hoạch (còn gọi là: cán bộ chuyên trách công tác kế hoạch) của các đơn vị trực thuộc Nhà trường.
Trong buổi tập huấn, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng nhà trường đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác kế hoạch, của đội ngũ thực hiện công tác kế hoạch và chủ trương, quan điểm của Nhà trường đối với công tác thực hiện kế hoạch nhiệm vụ. Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh: Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ nhằm hướng tới các mục tiêu: (i) Thống nhất trong Trường Đại học Kinh tế về việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ; (ii) Kiểm soát trong quá trình thực hiện; (iii) Đảm bảo hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong điều kiện được kiểm soát; (iv) Tạo hành lang khung đối với quy định, cơ chế pháp lý đối với quy định; (v) Quy định cách thức, trách nhiệm của người chủ trì, đơn vị chủ trì thực hiện và cách thức, trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân có liên quan…
Tại buổi tập huấn, các cán bộ chuyên trách kế hoạch của các đơn vị thuộc ĐHKT đã được đại diện Phòng KHTC hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc phối hợp thực hiện, báo cáo thực hiện kế hoạch...
Buổi tập huấn đã trang bị thêm nhận thức và kỹ năng cho các cán bộ làm công tác kế hoạch của Trường ĐHKT. Đây cũng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổng kết kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 vào cuối tháng 6 tới và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của năm học 2009 - 2010, góp phần thực hiện thắng lợi các kế hoạch nhiệm vụ Trường ĐHKT đã đề ra, trên cơ sở đó xây dựng những kế hoạch phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.


Trần Hoài Thương