Trang tuyển sinh
 
Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ về “Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”

Hiệu trưởng Trường ĐHKT, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ của đề tài.
Ngày 7/11/2009, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX03/06-10 “Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế” nhằm công bố kết quả nghiên cứu giữa kỳ và lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện, nâng cao tính khoa học và ứng dụng của các kết quả nghiên cứu.


Tham dự hội thảo có GS. Dương Phú Hiệp - Chủ nhiệm chương trình KX 03/06-10, PGS.TS. Phạm Hồng Tung - Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN cùng gần 100 khách mời là các doanh nhân, nhà nghiên cứu, quản lý, và sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Tại hội thảo, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ, trong đó tập trung giới thiệu về 2 mô hình Nhân cách doanh nhân, Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam và kết quả khảo sát đánh giá của xã hội về các mô hình được nhóm nghiên cứu xây dựng.
Nhiều đại biểu đã đánh giá cao tính mới mẻ, thuyết phục của các kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đã nêu ra những điểm cần phải tiếp tục làm rõ, trong đó đặc biệt là mối quan hệ giữa các yếu tố trong từng mô hình (Nhân cách doanh nhân: Đức - Trí - Thể - Lợi; Văn hóa kinh doanh: Triết lý kinh doanh - Đạo đức kinh doanh - Văn hóa doanh nhân - Văn hóa doanh nghiệp).
Nhiều ý kiến cho rằng, các kết quả nghiên cứu của đề tài, sau khi được hoàn thiện, sẽ có ý nghĩa lớn không chỉ về mặt lý luận mà còn có giá trị tốt đối với tư vấn chính sách và xây dựng tầng lớp doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam.
Thay mặt cho nhóm nghiên cứu, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện các nghiên cứu của đề tài. Theo kế hoạch, đề tài sẽ kết thúc vào tháng 4/2010.

Chủ tọa hội thảo.

Chủ tọa hội thảo.

Nhiều nhà nghiên cứu, doanh nhân đã đóng góp ý kiến cho đề tài.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà quản lý.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà quản lý.Tin: Lưu Mai - Ảnh: Phạm Duy