Trang tuyển sinh
 
Tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2019

Thông báo số 434/TB-ĐHKT ký ngày 21/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2019.


>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN