Trang tuyển sinh
 
Một số lưu ý đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ảnh: Thạch Anh
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới các thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm học 2016 vào Trường, như sau:


1. Danh sách điểm cộng dồn: Là danh sách thống kê số lượng thí sinh điểm từ cao xuống thâp dựa trên tổng điểm của thí sinh(đã tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng và riêng đối với hai ngành tuyển sinh CLC tính cả điểm chuyển đổi điểm ngoại ngữ sang thang 100).

Trong đó Cột Slg NV1 cùng mức nghĩa là có bao nhiêu người cùng mức điểm (Ví dụ: Điểm cộng dồn ngành Kế toán ngày 17/6 với mức điểm 99 có 3 người cùng đạt điểm 99), còn cột Slg NV1 đạt mức có nghĩa là với mức điểm đó trở lên thì có bao nhiêu người đạt (ví dụ: Điểm cộng dồn ngành Kế toán ngày 17/6 với mức điểm 99  trở lên có 67 người đạt)

2. Đối với các thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển: Hiện tại có rất nhiều thí sinh khai báo thông tin không phù hợp với diện ưu tiên xét tuyển. Đề nghị các thí sinh kiểm tra lại về tính phù hợp các điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường ĐH Kinh tế.

Theo thông báo của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN: Đối tượng ưu tiên xét tuyển là các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, đoạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT và tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức, có kết quả thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định năm 2016 (70 điểm: bao gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng).

3. Năm 2016 Trường ĐH Kinh tế tuyển sinh 2 chương trình đào tạo CLC hai ngành Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh đáp ứng Thông tư 23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là những ngành đào tạo thu học phí cao (học phí 35.000.000đ/năm học). Điểm xét tuyển của ngành là tổng điểm ĐGNL (bao gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) và điểm ĐGNL ngoại ngữ hoặc điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 100.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN