Trang tuyển sinh
 
Thông báo về việc công khai bản kê tài sản, thu nhập lần đầu

Thông báo số 895/TB-ĐHKT ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện Công văn số 625/ĐHQGHN-TCCB ngày 10/3/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kiểm soát tài sản, thu nhập;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

Phòng Tổ chức Nhân sự thông báo công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của viên chức giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế, như sau:

1. Địa điểm niêm yết: Bảng tin Phòng Tổ chức Nhân sự tại P504, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.

2. Thời gian niêm yết: 30 ngày (từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 22/04/2021).

Phòng Tổ chức Nhân sự đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động được biết./.

 >> Download thông báo tại đây. 


Đại học Kinh tế - ĐHQGHN