Trang tuyển sinh
 
Rà soát, thống kê danh sách sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại vì bão, lụt

Thông báo số 3181/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi: - Các Khoa trực thuộc

                 - Viện Quản trị kinh doanh

 

Thực hiện Công văn số 3084/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 20/10/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời học sinh, sinh viên có hộ khẩu trong vùng bão lụt. Phát huy truyền thống nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ lúc khó khăn, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện rà soát, thống kê danh sách sinh viên có gia đình đang ở tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão, lụt, chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Các Khoa/Viện thống kê danh sách sinh viên cần thăm hỏi, hỗ trợ theo mẫu sau và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 27/10/2020.

 

TT

Họ tên

Lớp

Thiệt hại

Địa chỉ thường trú

ĐT/Email

      

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN