Trang tuyển sinh
 
Trường ĐHKT nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011

Ngày 3/6/2011, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm thi các môn Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011 trên bảng tin và website của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ nhận đơn phúc tra của các thí sinh với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 03/06/2011 đến 17giờ ngày 17/06/2011.

+ Buổi sáng: Từ 8h30' đến 11h30'
+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'.


Tra cứu điểm tuyển sinh
sau đại học đợt I năm 2011 vào Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN
tại đây: tra cuu diem TS.xls

- Địa điểm nhận đơn: Phòng 504 nhà E4 trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thủ tục phúc tra gồm:

+ Đơn xin phúc tra (theo mẫu của nhà trường).

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ.

+ Lệ phí phúc tra: 50.000 đồng/môn.

Mọi thắc mắc về điểm thi sau ngày 17/06/2011, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ không giải quyết.
>>
Thông báo số 960/TB-ĐHKT ngày 3/6/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Trường ĐHKT - ĐHQGHN