Trang tuyển sinh
 
Chuẩn bị cho công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2007 - 2008

Giảng dạy Kinh tế Chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên Khoa Kinh tế chính trị.


Trong học kỳ II năm học 2007 – 2008, Khoa Kinh tế Chính trị đảm nhận việc giảng dạy môn học Kinh tế Chính trị cho 38 lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế và các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban chủ nhiệm khoa đã mời các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy Kinh tế chính trị ở các trường Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Học viện chính trị hành chính quốc gia tham gia giảng dạy cùng với các giảng viên trong khoa.
Ngày 16/01/2008, Ban chủ nhiệm Khoa đã có buổi họp với toàn bộ giảng viên trong Khoa và các giảng viên do Khoa mời giảng để triển khai giảng dạy theo phương thức đào tạo tín chỉ.


Hoàng Triều Hoa (Khoa Kinh tế Chính trị)