Trang tuyển sinh
 
Danh sách sinh viên được trao học bổng của Công ty Chứng khoán Sài Gòn

Website của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn
Ngày 5/12/2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đã ký Quyết định số 1401/ĐHKT/QĐ-CTSV về việc trao học bổng của Công ty Chứng khoán Sài Gòn cho 15 sinh viên có thành thích học tập xuất sắc năm học 2006-2007 của Khoa Tài chính Ngân hàng. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Cụ thể như sau:TT
Họ tên
Lớp
1
Nguyễn Yến Ngọc
QH-2004-E TCNH
2
Nguyễn Tuấn Linh
QH-2004-E TCNH
3
Trịnh Kim Anh
QH-2004-E TCNH
4
Trương Thu Hiền
QH-2004-E TCNH
5
Lê Thị Yến
QH-2004-E TCNH
6
Trần Thị Thu Hà
QH-2004-E TCNH
7
Phan Thị Phương Thủy
QH-2004-E TCNH
8
Phạm Thanh Nga
QH-2004-E TCNH
9
Vũ Thị Thu Hoài
QH-2004-E TCNH
10
Chu Thị Hằng
QH-2004-E TCNH
11
Lê Minh Đức
QH-2004-E TCNH
12
Trần Thị Ngọc Lan
QH-2004-E TCNH
13
Nguyễn Thị Quyên
QH-2004-E TCNH
14
Nguyễn Thị Thu Hương
QH-2004-E TCNH
15
Trần Hải Yến
QH-2004-E TCNH

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN