Trang Đảm bảo chất lượng
 
Mẫu phiếu giảng viên tự đánh giáTheo quy định của ĐHQGHN, hoạt động giảng viên tự đánh giá được tổ chức hàng năm nhằm mục đích:
- Cung cấp các thông tin từ phía giảng viên về nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên, góp phần xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới việc xây dựng văn hóa chất lượng trong Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và trong Trường Đại học Kinh tế nói riêng.
- Kết hợp với nhiều kênh thông tin đánh giá khác nhau, kết quả tự đánh giá sẽ giúp giảng viên và nhà trường có các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
- Kết quả tự đánh giá cũng là một kênh giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy và chủ động xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chuẩn giảng viên trong giai đoạn giáo dục phát triển hội nhập quốc tế.
>>> Xem mẫu phiếu tại đây