Thông tin cho sinh viên
 
Thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn

Thông báo số 1630/TB-ĐHKT ngày 4/6/2019 về việc thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn.


Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-ĐHKT ngày 04/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN quy định mức thu học phí năm học 2018 - 2019 đối với bậc đào tạo sau đại học.

Căn cứ danh sách học viên cao học Khóa QH-2016-E (trúng tuyển đợt 1) phải nộp học phí gia hạn lần 2.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc thu nộp học phí đối với các học viên cao học phải nộp học phí gia hạn.
Download hoặc xem thông báo chi tiết tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN