Thông tin cho sinh viên
 
Tuyên dương, khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2019 - 2020

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2020, Hội Sinh viên Thành Phố Hà Nội đã công bố danh sách sinh viên 5 tốt cấp thành phố, trong đó có một gương mặt đại diện đến từ trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố là danh hiệu hết sức ý nghĩa mà Hội Sinh viên Việt Nam trao cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, tham gia hoạt động tích cực các hoạt động, đạt đủ 5 tiêu chuẩn: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Hằng năm, có rất nhiều sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng được tuyên dương trên Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Quyết định khen thưởng của Hội là phần thưởng cho những cống hiến, nỗ lực của các bạn sinh viên. 

Nguyễn Đức Hậu là gương mặt ưu tú của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đạt được danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2019 - 2020 từ Hội Sinh viên Thành Phố Hà Nội. Bên cạnh việc là một sinh viên năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của Khoa, của Trường, Hậu còn một sinh viên luôn đạt thành tích cao trong học tập. Hậu luôn cho rằng, tốt không chỉ cho bản thân mình mà còn là tốt cho mọi người cho xã hội, người sinh viên tốt nhất là đem danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” mãi sáng và không ngừng lan rộng đến các bạn sinh viên khác. Sinh viên 5 tốt không gói gọn trong một danh hiệu mà còn là cả một quá trình hoàn thiện bản thân cả hiện tại và tương lai.

Sinh viên Nguyễn Đức Hậu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2019 - 2020 từ Hội Sinh viên Thành Phố Hà Nội.

Phần thưởng mà Hậu nhận được còn góp phần khẳng định chất lượng và vinh danh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Thông tin về sinh viên:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Hậu

- Sinh viên lớp QH-2018-E KTPT

Các thành tích, giải thưởng:

- Tham gia tích cực trong phong trào tình nguyện do Trung ương Đoàn Việt Nam tổ chức: Co - founder dự án tình nguyện D-er Sharing Community.

- Đạt điểm ngoại ngữ bằng B (Toeic 680). (3/9/2020)

- Tham gia Tập huấn Cán sự Đoàn Hội trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2019 - 2020.

- Top 7 cuộc thi Tôi thuyết trình 2019. (4/12/2019)

- Đã tham gia cuộc thi “Vietnam Korea Grow Together Business Challenge 2019” do trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức.

- Học bổng 1% cho sinh viên xuất sắc nhận học bổng Kumho.

- Học bổng sinh viên tài năng Thakral - In Sewa Foundation.

- Học bổng toàn phần khóa học mùa hè do VNES Polyhedron mùa 3.

- Thành viên ban nội dung chương trình SV Tài Chính 2019.

- Quán quân Youth Speak Competition 2019.

- Giải 3 cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Khoa Kinh tế phát triển. (15/3/2020)

- Có bài báo nghiên cứu đăng trên tạp chí Kinh tế và Kinh doanh. (8/7/2020)

- Quán quân Youth Speak Competition 2019.

- Đại sứ sinh viên môi trường do Quỹ học bổng Sunwah tổ chức đại diện cho trường.

- Tham gia tích cực các hoạt động của Câu lạc bộ BeOne. (6/2020).


Đại học Kinh tế - ĐHQGHN