Thông tin cho sinh viên
 
2 tập thể và 12 cá nhân đại diện điển hình tiên tiến Trường ĐHKT giai đoạn năm 2005 - 2010 được trao thưởng

Ngày 7/6/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1058/QĐ-ĐHKT công nhận và tặng thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Đại diện điển hình tiên tiến giai đoạn năm 2005 - 2010.


Danh sách cụ thể như sau: 
I. Danh sách tập thể
1. Tập thể Khoa Kinh tế Chính trị
2. Phòng Hành chính Tổng hợp

II. Danh sách cá nhân:

1. PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Hiệu trưởng
2.PGS.TS. Trần Anh Tài
Phó Hiệu trưởng
3. PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị
4. PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân
Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị
5. PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai
Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng
6. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên
Phó CNK Kinh tế Quốc tế
7. PGS.TS. Hoàng Văn Hải
Phó CNK Quản trị Kinh doanh
8. TS. Vũ Thị Dậu
Phó CNK Kinh tế Chính trị
9. Ths. Nguyễn Viết Lộc
Trưởng Phòng HCTH
10. ThS. Nguyễn Thị Thư
Phó Trưởng Phòng Đào tạo
11. Bà Nguyễn Thị Minh Phương
Phó Trưởng Phòng HCTH
12. Ông Nguyễn Đình Minh Anh
SV lớp QH2006CLC khoa KTQT
 

Yến Nhi