Thông tin cho sinh viên
 
Chi bộ Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Quần chúng Đinh Thị Thanh Vân đọc Đơn xin vào Đảng.
Ngày 10/3/2009 Chi bộ Khoa Tài chính Ngân hàng thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức kết nạp Đảng cho hai quần chúng Đinh Thị Thanh Vân và Ngô Thị Thu Hà, cán bộ Khoa Tài chính Ngân hàng.


Cả hai quần chúng trên đều trải qua quá trình phấn đấu tích cực, lâu dài và đã đạt được những thành công nhất định trong công tác. Cả hai đều tỏ ra rất vui mừng, xúc động khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Buổi lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng thủ tục. Hai đảng viên mới sẽ có một năm thử thách trước khi trở thành đảng viên chính thức. Chi bộ Khoa Tài chính Ngân hàng sẽ tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện để hai đồng chí trên rèn luyện, trưởng thành hơn nữa.
Hy vọng rằng, Chi bộ Khoa Tài chính Ngân hàng sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng thêm nhiều quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ Khoa Tài chính Ngân hàng nói riêng và Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nói chung ngày càng vững mạnh.


Thanh An - Khoa TCNH