Thông tin cho sinh viên
 
Hội nghị Đảng ủy mở rộng Trường ĐHKT

Tại Hội nghị Đảng ủy mở rộng Trường ĐHKT - Ảnh: Nguyễn Kha
Chiều ngày 1/12/2014, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí Đảng ủy viên và Bí thư các Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã chủ trì Hội nghị.


Tại buổi làm việc, Hội nghị đã chỉ đạo các Chi bộ triển khai tổ chức kiểm điểm, đánh giá đảng viên, tổ chức đảng năm 2014 và kế hoạch Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.

Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2014, với một số nhiệm vụ quan trọng như hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp khoa, phòng ban, bộ phận; Ban Thường vụ Đảng ủy đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp Trường; chỉ đạo thực hiện tốt các lễ ra mắt các đơn vị mới thành lập là Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách, Khoa Kế toán - Kiểm toán và buổi Gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trường ĐHKT và Ngày Nhà giáo VN.

Hội nghị Đảng ủy cũng đã thảo luận phân công trong Đảng ủy và các bộ phận giúp việc chuẩn bị các báo cáo kiểm điểm, lập kế hoạch thực hiên công tác đánh giá đảng viên và tổ chức Đảng cuối năm 2014; thành lập các tổ công tác, phân công trách nhiệm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Trường tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII. Hội nghị đã xét và đề nghị kết nạp đảng cho 2 quần chúng là cán bộ, giảng viên.
Hội nghị cũng thống nhất xác định các nhiệm vụ tháng 12/2014 gồm: Tham dự chỉ đạo các chi bộ tổ chức kiểm điểm đánh giá đảng viên và tổ chức đảng cuôi năm 2014; chuẩn bị tốt các báo cáo kiểm điểm, đánh giá của Đảng bộ, Đảng ủy và Ban Giám hiệu; chỉ đạo thực hiện tốt việc kết thúc học kỳ 1 và triển khai học kỳ 2 các hệ, bậc đào tạo; chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch đại hội đảng các cấp của Đảng bộ.
Các nội dung kết luận chi tiết của hội nghị sẽ được phổ biến tới các Chi bộ.

Nguyễn Minh Đức Văn phòng Đảng ủy Trường ĐHKT