Thông tin cho sinh viên
 
Trường ĐHKT nhận cờ khen thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên thủ đô

Ngày 20/8/2014, tại Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội, Thành đoàn và Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014.


Với chủ đề năm học 2013 - 2014 là “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” và “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận trong sinh viên; tiếp tục duy trì, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, chú trọng công tác quản lý đoàn viên, hội viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội…
Trong đó, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều chương trình, cuộc thi không những rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng cho đoàn viên, hội viên; mà còn góp sức trẻ cống hiến cho cộng đồng.
Ghi nhận những kết quả mà Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế đạt được trong năm học 2013 - 2014, tại Hội nghị tổng kết, Trường Đại học Kinh tế đã được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Hồ Hương Giang (Sinh viên Khoa KTCT)