Trang Hợp tác phát triển
 
Quy chế hoạt động hợp tác phát triển trong Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 793/ĐHKT/QĐ-HTPT ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.


Download văn bản tại đây

UEB_net