Trang Hợp tác phát triển
 
Các biểu mẫu dành cho đoàn ra - đoàn vào

MU GIY T ĐOÀN VÀO:
  • Mẫu 1: Mẫu lịch tiếp và làm việc với đoàn vào
  • Mẫu 2: Tờ trình tiếp đón đoàn vào
 
MẪU GIẤY TỜ ĐOÀN RA:
  • Mẫu 1a: Mẫu đơn xin đi nước ngoài gửi ĐHQGHN dành cho cán bộ
  • Mẫu 1b:  Mẫu đơn xin đi nước ngoài gửi BGH Trường ĐHKT
  • Mẫu 1c: Mẫu đơn xin đi nước ngoài dùng cho sinh viên
  • Mẫu 6: Mẫu báo cáo kết quả chuyến công tác/học tập nước ngoài
  • Mẫu 7: Mẫu đơn cam kết dành cho sinh viên đi nước ngoài