Trang Đào tạo đại học
 
Dự kiến danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2020

Công văn số 1273/ĐHKT-ĐTĐH ngày 02/6/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (kết quả Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm/Kỹ năng bổ trợ, Tiếng Anh), Phòng Đào tạo gửi các đơn vị dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2020 (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo kính đề nghị:

1. Các khoa/Viện QTKD: Thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại các thông tin. Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị các Khoa/Viện tập hợp các thắc mắc của sinh viên gửi phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 09/06/2020 để được giải quyết.

Danh sách sinh viên có thắc mắc (theo mẫu) xin gửi về:

Đặng Thị Trang - Chuyên viên Phòng Đào tạo.

Địa chỉ: Phòng 401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Email: dangtrang@vnu.edu.vn

Điện thoại: 024 37547506/ máy lẻ 325

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

Kiểm tra và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo về các nội dung:

- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sinh viên.

- Việc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập đối với sinh viên (đối với sinh viên xếp hạng xuất sắc hoặc giỏi).

Danh sách gửi về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 09/06/2020.

Trân trọng cảm ơn./.
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN