Trang Đào tạo đại học
 
Nguồn lực thông tin 1. Tài nguyên thông tin dạng in ấn
 • Giáo trình: 1.160 tên tài liệu, 180.500 bản
 • Sách tham khảo: 75.602 tên tài liệu, 274.276 bản
 • Báo, tạp chí: 415 tên báo, tạp chí các ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Trung, Nga
 • Luận văn, luận án: 6.629 bản
 • Thác bản văn bia: 2.000 bản

2 Tài nguyên thông tin điện tử

2.1 Tài nguyên thông tin điện tử do Trung tâm xây dựng

Giáo trình điện tử: 12 cuốn giáo trình chuyên ngành ở dạng số hóa đang được giảng dạy tại ĐHQGHN.

CSDL toàn văn:

- Kết nối tóm tắt và toàn văn với hơn 15.000 trang tài liệu là sách điện tử, các bài đăng tạp chí, kỷ yếu HNKH: sinh học, Ngôn ngữ học, Quản trị kinh doanh;

- Bộ sưu tập với 15.360 bài viết trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới được sắp xếp theo chủ đề: toán, hóa, vật lý, khoa học trái đất...

CSDL bài trích tạp chí: 6.376 biểu ghi
CSDL thư mục:

- CSDL các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ ĐHQGHN (Kỷ niệm 100 năm ĐHQGHN, gồm 16.000 biểu ghi thư mục).

- CSDL môn học là danh mục các tài liệu phục vụ các môn học được thiết kế theo khung chương trình đào tạo cử nhân của ĐHQGHN.

- Thư mục về đạo đức Hồ Chí Minh gồm 2172 biểu ghi.

- Thư mục Nguyễn Văn Đạo gồm 604 biểu ghi (tiếp tục cập nhật)

Địa chỉ truy cập: http://www.lic.vnu.vn

2.2 Tài nguyên thông tin điện tử do Trung tâm mua

2.2.1 CSDL trên CD-ROM (nguồn tin offline): gồm hơn 2.000 tạp chí khoa học từ các CSDL: Wilson Applied Science & Technology Fulltext, Wilson Humanities Abstracts Fulltexts, Wilson Education Abstracts Fulltext, Derwent Biotechnology Abstracts/Quarterly Updates, Econlit 1969 - Present/Monthly Update.

                             Truy cập tại các phòng Đọc đa phương tiện

2.2.2 CSDL trực tuyến (nguồn tin online):
Tạp chí điện tử: 06 CSDL, tổng số 9.757 tên tạp chí với 8.306.140 bài:
 • CSDL ACM Digital Library on eBridge về khoa học máy tính, lập trình
Địa chỉ truy cập: http://portal.acm.org/dl.cfm
 • CSDL IEEE Computer Sciences về CNTT, điện tử, vật lý ứng dụng
Địa chỉ truy cập: http://www.computer.org/portal/web/csdl
 • CSDL ProQuest Central về các lĩnh vực giáo dục, kinh tế và trên 18.000 bản luận án tiến sĩ
Địa chỉ truy cập: http://www.proquest.co.uk
 • CSDL Science Direct : CSDL điện tử toàn văn lớn nhất trên thế giới về các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, Kỹ thuật, Y học....
Địa chỉ truy cập: http://www.sciencedirect.com/
 • CSDL SpringerLink Journals về khoa học tự nhiên, khoa học sự sống...
 Địa chỉ truy cập: http://www.springerlink.com/home/main.mpx
 • CSDL Wilson OmniFile Complete on eBridge Platform về khoa học ứng dụng, khoa học xã hội nhân văn, thông tin thư viện,...
Địa chỉ truy cập: http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/

Sách điện tử: 05 CSDL với hơn 60.000 cuốn:

 • eBrary Academic Complete về: khoa học xã hội nhân văn, giáo dục, luật học, nghệ thuật, lịch sử, ngôn ngữ, khoa học công nghệ
Địa chỉ truy cập: http://site.ebrary.com/lib/vnuhanoi/home.action

·                     International Engineering Consortium (IEC) về: khoa học ứng dụng và công nghệ thông tin, truyền thông, khoa học quản lý, kinh tế học

Địa chỉ truy cập: http://www.igpublish.com/iec-ebooks
 • SIAM eBooks về toán học, khoa học máy tính, kỹ thuật
                              Địa chỉ truy cập: http://www.igpublish.com/SIAM-ebook
 • Springer eBooks copyright collection 2005, 2007: kinh tế học, khoa học vật liệu, hóa học, khoa học trái đất, cơ khí, toán học,vật lý và thiên văn học
Địa chỉ truy cập: http://www.springerlink.com
 • Bộ giáo trình học tiếng Anh trực tuyến LANGMaster English Elements Online: 5 khóa học, 5 cấp độ
                             Địa chỉ truy cập: http//: www.lic.vnu.vn/langmaster
 
Các phuơng thức truy cập CSDL trực tuyến (tạp chí điện tử, sách điện tử):

-   Truy cập tại các phòng Đọc đa phương tiện: theo hướng dẫn của cán bộ thư viện.

-   Với máy nối mạng ĐHQGHN (VNUnet): truy cập theo địa chỉ đã giới thiệu.

-   Với máy ngoài mạng ĐHQGHN: Thiết lập mạng riêng ảo (VPN). File hướng dẫn chi tiết tại http://www.lic.vnu.vn - Mục CSDL trực tuyến.