Trang Đào tạo đại học
 
THÔNG BÁO: kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2020-2021

Theo thông báo số 1462/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 tính đến hết ngày 11/05/2021.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:
1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ II năm học 2019-2020 (DS kèm theo)
2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí kỳ II năm học 2019-2020 (DS kèm theo)
Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Mỹ Đình trong tháng 05/2021.
>> Xem chi tiết thông báo tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN