Trang Đào tạo đại học
 
Thư mời viết bài cho Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Market bìa Tạp chí KT&KD
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Economics and Business - VNU JEB) vừa được thành lập theo Giấy phép hoạt động tạp chí in Số 233/GP-BTTTT ban hành ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí trực thuộc sự quản lý của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, khởi nguyên từ Chuyên san Kinh tế - Luật (2002) và là sự kế tục, nâng cấp của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh (2008).


Với vị thế mới, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh xác định sứ mệnh trở thành diễn đàn trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học nguyên tác của các tác giả trong và ngoài trường; phổ biến đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước; là phương tiện để xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, đồng thời là cơ sở dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu tương lai; là công cụ hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hoạch định chính sách trong các lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đánh giá là một tạp chí khoa học có chất lượng cao trong nước, trong đó Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế tính điểm công trình ở mức 0,75 điểm.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên ở trong và ngoài Trường tham gia viết bài đăng Tạp chí với các chủ đề sau:

- Cục diện kinh tế thế giới, tác động và hàm ý chính sách cho Việt Nam;

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến Việt Nam;

- Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam;

- Đổi mới mô hình tăng trưởng;

- Tái cơ cầu nền kinh tế Việt Nam;

- Xây dựng chính phủ kiến tạo Việt Nam;

- Những vấn đề quản trị kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp…

Thể lệ:

Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, đảm bảo quy định về hình thức, cấu trúc, nội dung và chất lượng của bài báo khoa học. Tất cả bài viết đều được phản biện kín.

>> Chi tiết xem tại đây

Thời hạn nhận bài:

- Số 2 bản tiếng Việt: trước ngày 15/5/2021

- Số 3 bản tiếng Anh: trước ngày 15/7/2021

- Số 4 bản tiếng Việt: trước ngày 15/9/2021

- Số 5 bản tiếng Anh: trước ngày 15/11/2021

Liên hệ gửi bài:

- Submite online: https://js.vnu.edu.vn/EAB/

- Email: tapchiktkd_ueb@vnu.edu.vn; anntt@vnu.edu.vn

Trân trọng cảm ơn!


Hội đồng biên tập Tạp chí KT&KD