Trang Đào tạo đại học
 
Mời viết bài cho Hội thảo Phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

Với mục tiêu công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trong lĩnh vực Kinh tế, thảo luận về các cách thức và giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề ưu tiên về phát triển nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu, hướng đến các mục tiêu của phát triển bền vững, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức hội thảo “Phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”. Ban Tổ chức hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho hội thảo.


Hội thảo kỳ vọng là diễn đàn giao lưu, trao đổi học thuật cho các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, học giả, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm, các giảng viên, sinh viên của các Trường Đại học thuộc khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

- Thời gian: 01 ngày (Thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020)

- Địa điểm: Phòng 801 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thành phần tham dự:

- Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, học giả, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm

- Các giảng viên, sinh viên của các trường đại học thuộc khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội.

3. Các chủ đề hội thảo:

- Phân tích dữ liệu kinh tế và chính sách phát triển

- Chính sách công và phát triển

- Quản lý kinh tế và kinh doanh

- Kinh tế bất động sản, kinh tế du lịch và kinh doanh lữ hành

- Kinh tế tài nguyên và môi trường

- Phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu

4. Công bố khoa học:

- Các báo cáo toàn văn sẽ được thẩm định, biên tập và đăng tải trong Kỷ yếu hội thảo (không có ISBN).

- 10-12 bài báo có chất lượng tốt nhất sẽ được lựa chọn đăng trong số đặc biệt về “Phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN, số tháng 11, 2020 (Tiếng Việt).

5. Các mốc thời gian:

- Ngày 05/09/2020: hạn chót nhận báo cáo toàn văn

- Ngày 06/09/2020- 16/09/2020: thẩm định, biên tập các báo cáo toàn văn. Lựa chọn báo cáo: (1) trình bày tại hội thảo và (2) đăng trong số đặc biệt về “Phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN, số tháng 11, 2020 (Tiếng Việt).

- Ngày 17/09/2020: Thông báo kết quả nhận bài

- Ngày 02/10/2020: tham dự và báo cáo chính thức tại hội thảo

6. Thông tin đăng ký tham dự và gửi báo cáo tại hội thảo:

Đăng ký và bài viết xin gửi về địa chỉ email: daothutrang.pd@gmail.com. DĐ: 0983798002

(TS. Đào Thị Thu Trang, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)


Ban tổ chức Hội thảo