Trang Đào tạo đại học
 
Công văn số 1958/NCKH ngày 9/11/2009 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2009 - 2010

Ảnh: Mai Hương


Kính gửi: Các ông/ bà Chủ nhiệm các Khoa
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2009 - 2010; Theo kết luận trong cuộc họp giao ban tháng 11, Nhà trường yêu cầu các Khoa thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các công việc sau:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2009 - 2010 của Khoa;
- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai hoạt động sinh viên NCKH cấp Khoa;
- Giới thiệu định hướng NCKH của Nhà trường và của Khoa;
- Triển khai kế hoạch hoạt động NCKH SV theo đúng tiến độ chung của toàn Trường (kế hoạch triển khai được ban hành kèm theo);
Các công trình NCKH đạt giải sẽ đư­ợc cộng điểm thư­ởng vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học (và toàn khoá học) để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc cao học và một số quyền lợi khác theo Quy định về hoạt động Nghiên cứu khoa học.
Công tác NCKH của sinh viên là một hoạt động quan trọng trong chư­ơng trình đào tạo của Trường, đề nghị các Khoa quan tâm thực hiện theo đúng tiến độ chung của toàn Trường.

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS.Nguyễn Hồng Sơn (đã ký)