Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên chưa qua học phần tiên quyết Học kỳ II năm học 2016-2017 (Lần 2)

Thông báo số 401/TB-ĐHKT ngày 8/3/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu đăng ký học học kỳ II năm học 2016-2017 và kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên chưa qua học phần tiên quyết (danh sách kèm theo).

Nhà trường sẽ hủy đăng ký học do sinh viên đăng ký chưa đúng quy định và nhận đơn thắc mắc (nếu có) từ ngày 13/03/2017 đến hết ngày 14/03/2017 tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN P.304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN