Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về Về việc sử dụng và quản lý trang thiết bị tại Giảng đường Việt - Úc

Một phòng học tại khu giảng đường Việt - Úc. Ảnh: LM
Thông báo số 1548/TB-CSVC ngày 8/9/2009 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc quản lý trang, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập tại Khu giảng đường Việt - Úc, Phòng Hành chính - Tổ chức có thông báo như sau:
1. Sinh viên, học viên các lớp phải sử dụng phòng học theo đúng số phòng, lịch học đã được phân. Khi có nhu cầu sử dụng ngoài lịch đã được phân phải báo cáo xin phép Phòng Đào tạo để được sắp xếp bổ sung.
2. Trước giờ học 15 phút, Ban cán sự lớp cử người nhận thiết bị tại Bộ phận trực tại tầng 7 khu giảng đường Việt Úc. Trong quá trình sử dụng phải tuân thủ các hướng dẫn và nếu có hỏng hóc phải liên hệ với Bộ phận trực để được hỗ trợ, không được phép tự ý sửa chữa hay tháo lắp thiết bị. Kết thúc buổi học phải kiểm tra lại thiết bị, tắt hệ thống điện và bàn giao lại đầy đủ cho Bộ phận trực.
3. Nhà trường đã trang bị hệ thống phát tín hiệu Internet không dây (Wireless) tại khu giảng đường. Sinh viên, học viên có thể dùng máy tính xách tay để truy cập nhưng không được phép sử dụng trong các giờ học làm ảnh hưởng đến việc theo dõi bài giảng và lớp học.
4. Sinh viên, học viên phải có ý thức về giữ gìn vệ sinh khu giảng đường: không ăn quà vặt, vẽ lên tường, bàn, ghế; không được tự ý kê lại bàn ghế, tháo lắp thiết bị...
Đề nghị Chủ nhiệm các Khoa, Trưởng phòng Đào tạo, Ban cán sự các lớp phổ biến nội dung thông báo này đến các học viên và sinh viên biết để thực hiện.
>> Xem chi tiết thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN