Trang Đào tạo đại học
 
Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin ĐHQGHNA. Hướng dẫn truy cập:
1. Vào địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp
2. Màn hình đăng nhập xuất hiện:
3. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu vào khung “Đăng nhập hệ thống”, sau đó nhấn nút “Enter” (hoặc click vào nút “Đăng nhập”)
Lưu ý:
Tên người dùng của sinh viên chính là MÃ SỐ SINH VIÊN (MSSV)
Mật khẩu mặc định là <mã sinh viên> (theo định dạng: xxxxxxxx)
Ví dụ:
Khi sinh viên có MSSV là 11050652
Tên người dùng: 11050652
Mật khẩu: 11050652
B. Nếu sinh viên nhập chính xác tên người dùng và mật khẩu thì màn hình hệ thống sẽ xuất hiện như sau:
C. Nếu đăng nhập lần đầu tiên thì sinh viên phải đổi mật khẩu bằng cách click vào mục “Đổi mật khẩu”:
1. Nhập mật khẩu cũ vào ô “Mật khẩu cũ” (mã sinh viên)
2. Nhập mật khẩu mới vào ô “Mật khẩu mới” (tối thiểu 6 ký tự)
3. Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa vào ô “Xác nhận lại”
4. Nhấn chuột vào “Lưu” nếu muốn đổi mật khẩu, ngược lại nhấn chuột vào nút “Bỏ qua”
5. Nếu mật khẩu hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo “Đã đổi mật khẩu xong”
Lưu ý: Sinh viên sau khi đã đổi mật khẩu phải tự bảo mật và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình.
D. Kiểm tra thông tin cá nhân:
1. Nhấn chuột vào mục “Hồ sơ sinh viên”
2. Màn hình thông tin sinh viên xuất hiện:
3. Kiểm tra thông tin cá nhân
4. Nếu có sai sót, sinh viên phải gửi ngay đơn yêu cầu bổ sung, sửa chữa về Phòng Đào tạo ( Phòng 304-Nhà E4-144 Xuân Thủy-Cầu Giấy) để xem xét
E. Cập nhật hồ sơ:
1. Nhấn chuột vào mục “Cập nhật hồ sơ”
2. Màn hình Cập nhật hồ sơ hiển thị như sau:
3. Sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin gia đình sau đó click vào nút “Lưu”. Việc cập nhật hồ sơ là một kênh để Nhà trường quản lý và liên lạc với sinh viên trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp Nhà trường có được dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý.
Lưu ý: Việc cập nhật thông tin cần được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần từ lúc vào trường cho đến lúc ra trường (theo thông báo hàng năm của Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên). Mọi thay đổi thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ cần cập nhật kịp thời để tiện cho công tác quản lý của Nhà trường (6 tháng/lần, đặc biệt là đối với sinh viên năm 3, 4).
 F. Đăng ký học phần:
Truy cập tại đây.
a. Giải thích về các danh sách học phần trong thời khóa biểu:
- Học phần theo ngành: Là danh sách các học phần được mở cho ngành học thứ nhất của sinh viên. Sinh viên nên đăng ký học phần trong danh sách này.
- Học phần bằng kép: Là danh sách các học phần được mở cho ngành học thứ 2 của sinh viên (nếu có).
- Học phần toàn trường: Là danh sách các học phần được mở của tất cả các ngành đào tạo ở Trường, sinh viên cũng có thể đăng ký học tại đây.
- Học phần trường khác: Là danh sách các học phần của các trường khác là thành viên của ĐHQGHN.
b. Đăng ký học:
Bước 1: Nhấn chuột vào mục “Đăng ký học ngành 1” màn hình đăng ký hiển thị như sau:
Bước 2: Sau khi lựa chọn danh sách học phần, sinh viên căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ trước đó, tiến trình đào tạo, số tín chỉ tối thiểu và tối đa được đăng ký, tài chính và thời gian của cá nhân, sự tư vấn của Trợ lý đào tạo để đăng ký học phần cho phù hợp.
- Nhấn chuột vào mục “Chọn” để đánh dấu học phần cần đăng ký
- Chọn xong các học phần, nhấn chuột vào nút “Ghi nhận”
Ghi chú: Lớp học phần tô vàng là học phần bị trùng lịch với học phần đã đăng ký, lớp học phần không tích chọn được là lớp học phần đã đủ số lượng sinh viên đăng ký
Bước 3: Hủy học phần đã đăng ký (nếu cần thiết) và in phiếu đăng ký học phần (bắt buộc).
- Hủy một số học phần đã đăng ký, hãy nhấn vào dấu . Xuất hiện màn hình thông báo bạn có chắc chắn muốn hủy học phần đã đăng ký không? Nếu đồng ý nhấn chuột vào nút “OK”, ngược lại nhấn vào nút “Cancel”.
- Nhấn chuột vào nút “Xem và in” khi việc đăng ký đã hoàn thành và chọn máy in để in và ấn nút “Print”.
G. Đề cương học phần:
Sau khi kết thúc đăng ký học, sinh viên cần chuẩn bị đề cương học phần để thuận tiện cho việc học tập.
1.    Nhấn chuột vào mục “Đề cương học phần”
2.    Màn hình hiển thị như sau:
3.    Chọn học phần cần lấy đề cương
4.    Tải đề cương
H. Xem thời khóa biểu: tại đây.
1.    Nhấn chuột vào mục “In đăng ký học ngành 1”
2.    Màn hình hiển thị:
I. Kiểm tra kết quả học tập:
1.    Nhấn chuột vào mục “Kết quả học tập”
2.    Màn hình hiển thị:
3. Kiểm tra kết quả học tập
4. Tích vào “Xem chi tiết” để xem được điểm cuối kỳ và điểm kiểm tra
J. Xem lịch thi:
Đến thời gian thi học kỳ, sinh viên có thể xem lịch thi chi tiết của mình.
1.    Nhấn chuột vào mục “Lịch thi”
2.    Màn hình hiển thị:
K. Biểu mẫu:
Sinh viên có thể tải xuống biểu mẫu đào tạo, nhấn chuột vào mục “Biểu mẫu”, màn hình hiển thị:
1.    Chọn biểu mẫu cần lấy
2.    Tải biểu mẫu
L. Kết thúc chương trình:
Nhấn chuột vào nút “Thoát”. Việc thoát khỏi chương trình cần được thực hiện đúng quy trình. Tuyệt đối không tắt màn hình hay tắt máy như tắt một thiết bị tiêu thụ điện thông thường.
Phải nhấn vào nút “Thoát” cho đến khi hệ thống thông báo là bạn đã thoát ra thành công.
 

Cẩm nang sinh viên ĐHKT 2019-2020