Trang Đào tạo đại học
 
Hủy một số lớp học phần và thời hạn giải quyết đơn đăng ký ngoài hệ thống của sinh viên học kỳ I, 2021-2022

Thông báo số 2509/TB-ĐHKT ngày 13/8/2021 về việc hủy một số lớp học phần và thời hạn giải quyết đơn đăng ký ngoài hệ thống của sinh viên học kỳ I, 2021-2022


Căn cứ đề xuất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN về việc phân công giảng viên giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022,

Căn cứ Thông báo số 2263/TB-ĐHKT ngày 23/7/2021 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo:

1. Danh sách lớp học phần hủy (bổ sung) do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu, Nhà trường sẽ tự động đăng ký cho sinh viên của các lớp học phần dưới đây sang các lớp học phần khác, sinh viên có thể điều chỉnh đăng ký vào đợt mở cổng đăng ký học lần 2:

STT

Học phần

Mã lớp HP

Số TC

Buổi

Thứ

Tiết

Giảng đường

1

Toán kinh tế

MAT1005 11

3

Chiều

4

7-9

304HTM

2

Toán kinh tế

MAT1005 18

3

Chiều

6

7-9

301HTM

3

Toán kinh tế

MAT1005 19

3

Chiều

6

10-12

301HTM

2. Thời hạn nhận đơn đăng ký ngoài hệ thống: Sinh viên gửi đơn đăng ký học ngoài hệ thống (bản mềm có scan chữ ký) về hòm thư trangdt.ueb@gmail.com từ 8h00 ngày 23/8/2021 đến 17h00 ngày 24/08/2021.

3. Thời gian trả lời đơn đăng ký ngoài hệ thống: Nhà trường trả lời qua email sinh viên gửi trước 16h00 ngày 26/8/2021.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác