Trang Đào tạo đại học
 
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn số 1539/HD-ĐHQGHN ngày 26/5/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội


>> Download hướng dẫn tại đây .

Đại học Quốc gia Hà Nội