Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi các học phần thi trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022

Công văn số 3807/ĐHKT-ĐT ngày 03/12/2021 về việc Lịch thi các học phần thi trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022


Căn cứ công văn số 3470/QĐ-ĐHKT ngày 8/11/2021 về việc hình thức thi các học phần bậc đào tạo Đại học, học kỳ II năm học 2020-20211;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thời gian thi các học phần tổ chức thi trực tuyến, lịch thi cụ thể sinh viên xem trên Cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 14/12/2021;

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN