Trang tuyển sinh
 
Khoa TCNH: Thống nhất nội dung các môn học Chuyên ngành Tài chính hệ đại học và sau đại học

Ngày 10/1/2012, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức seminar thảo luận về nội dung các môn học chuyên ngành Tài chính với sự chủ trì của PGS.TS Trần Thị Thái Hà - Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính.


Mục đích của buổi seminar là trao đổi, thảo luận và lắng nghe ý kiến góp ý của các giảng viên trong bộ môn để tiến tới thống nhất nội dung các môn học chuyên ngành Tài chính, đảm bảo tính liên thông và nâng cao giữa hệ đại học và sau đại học.
Trong buổi thảo luận, các thành viên bộ môn đã trình bày các nội dung cơ bản của các môn học chuyên ngành Tài chính hệ đại học và sau đại học theo hướng đổi mới. Các ý kiến đóng góp, trao đổi tại seminar rất thẳng thắn, đậm tính khoa học. Về cơ bản, toàn thể bộ môn đã nhất trí với nội dung của các môn học chuyên ngành hệ đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo mà Trường ĐHKT đang chủ trì thực hiện.
Buổi seminar đã diễn ra trong không khí làm việc tích cực và sôi nổi, nhóm đổi mới cũng lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc các ý kiến để đưa vào Báo cáo đổi mới chương trình đào tạo sau đại học.

Phan Lan (Khoa TCNH)