Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính
10/09/2020 10:45 

TT

Anh

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

(máy lẻ)

 

 
 
 1

 

Hồ Sĩ Lưu

Trưởng phòng

403

 

 
2

Trần Thị Hoài Thương

Phó phòng

454

 

 
3

Phạm Thị Thanh Hoa

Chuyên Viên

404

 

 
4

Vũ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

464

 

 
5

Phạm Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

434

 

 
6

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

404

 

 
7

 

 

Trịnh Thị Thúy Nga

Chuyên viên

434

 

 
8

Nguyễn Thị Minh Thu

Chuyên viên

414

 
 
9
  Nguyễn Minh Hương Chuyên viên 424
 
_______________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 + 411, 412 - Fax: (84-24) 37546765

Email: khtc_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN