Trương Minh Đức
28/06/2010 11:49Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Trương Minh Đức
 
Năm sinh:
1962
Chức vụ:
Giảng viên Khoa QTKD, Trường ĐHKT- ĐHQGHN 
Học vị:
Tiến sĩ QTKD (2009)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
ductm@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 22156588
Di động:
(84) 936516336
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Quá trình đào tạo:
  • Năm 2009: Tiến sĩ QTKD tại Newport International Business University tại London, UK.
  • Năm 2000: Thạc sĩ QTKD - Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội.
  • Năm 1996: Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội - chuyên ngành Quản trị kinh doanh & xây dựng cơ bản.
  • Năm 1984: Đại học Bách khoa Hà Nội - Khoa Cơ khí động lực; Chuyên ngành: ô tô
Nghiên cứu và giảng dạy:
Quá trình công tác:
  • 1/2010 đến nay: Giáo viên khoa QTKD trường ĐHKT- ĐHQGHN
  • 6/2009 - 12/2009: Trở về Trường Đại học Công Đoàn làm giáo viên
  • Năm 2004 - 2008: Đi học tiến sĩ tại Anh
  • Năm 1997 - 2004: Giáo viên Trường Đại học Công đoàn
  • Năm 1988 - 1997: Cán bộ tại Công ty may Thăng Long
  • Năm 1985 - 1988: Cán bộ kỹ thuật tại Xí nghiệp liên hợp công nghiệp hoá chất
Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:
Hiện đang hướng dẫn 2 thạc sĩ :1 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; 1 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.