Thông báo nhân sự mới tháng 11/2021
01/11/2021 16:30

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo nhân sự mới tháng 11/2021 như sau:


 
 
 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN./.