Thông báo tạm dừng tuyển sinh trao đổi tín chỉ trong nước Học kỳ I năm học 2021-2022
05/08/2021 11:48Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tạm dừng tuyển sinh trao đổi tín chỉ trong nước Học kỳ I năm học 2021-2022. Các học kỳ tiếp theo, căn cứ tình hình thực tế Nhà trường sẽ có thông báo kế hoạch cụ thể sau.

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN