Danh sách cán bộ Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế
30/09/2020 08:40TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

(máy lẻ)

 

 
1
 

 

 
Vũ Minh Đức

 

 
Phó Giám đốc TT

 

 
411

 

 
 
2
 

Trương Tuấn Anh

 

 
 
Chuyên Viên

 

 
 
405

 

 
 
3
 

Lâm Tăng Doan

Chuyên Viên

425

 

 
 
4
 

Phan Huyền Châu

Chuyên viên

415

 
_______________________
Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 405, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:
  • Hỗ trợ người sử dụng: (84-24) 37547506 + máy lẻ 405
  • Liên hệ công tác: (84-24) 37547506 + máy lẻ 425