Quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế lần thứ VI
12/06/2020 16:07

Quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025


>> Chi tiết trong file đính kèm


Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN