Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT
24/09/2020 09:13

Căn cứ Quyết định số 2394/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc tách bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế thuộc Khoa Kinh tế Phát triển thành Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế và Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu. Danh sách giảng viên 02 bộ môn như sau:


 
1. Danh sách giảng viên bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế gồm: 
 

 TT

 Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 1  TS. Vũ Văn HưởngChủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

 

 
 2

 

 

 

 

 
Giảng viên

 

 
3

 

 

 

 

 
Trợ giảng

 

 
4

 

 

 

 

 
Giảng viên
 5  ThS. Nguyễn Quỳnh Anh Giảng viên tập sự
 
 2. Danh sách giảng viên bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu gồm:
 
 TT Ảnh Họ và tên Chức vụ
1

Phó trưởng Khoa, Giảng viên
2

Giảng viên
3
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội, Giảng viên
______________________________
Địa chỉ liên hệ:
Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 309, 310

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN