Danh mục những nhiều cần biết cho sinh viên về mảng đào tạo
24/05/2019 16:05

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giải đáp một số thắc mắc về chương trình đào tạo.Hỏi

Trả lời

Tài khoản phục vụ học tập

Sau bao lâu kể từ khi nhập học, SV được cấp tài khoản cổng thông tin ĐHQGHN

Sau 30 ngày kể từ ngày nhập học

Quên tài khoản, password cổng thông tin ĐHQGHN thì liên hệ ở đâu?

Các em liên hệ với cô Vũ Thị Ngọc Châu – CV Phòng Đào tạo

Phòng 504E4. SĐT: 024.3754.7506 – Máy lẻ 514

Đào tạo

Tại sao lại có kỳ kiểm tra Tiếng Anh sau khi trúng tuyển nhập trường?

Kỳ thi này nhằm phân loại trình độ Tiếng Anh của SV. SV có kết quả “không đạt” được tư vấn đăng ký tham gia khóa học Tiếng Anh tăng cường nhằm có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi tham gia các học phần Tiếng Anh cơ sở theo thiết kế của CTĐT. Sinh viên nào có kết quả cao được tư vấn đi thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh để miễn các học phần TACS.

SV đã đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh, cần phải làm gì để được miễn điểm các học phần Tiếng Anh

1. Đối với chứng chỉ do Trường ĐHNN-ĐHQGHN cấp: SV nộp bản sao y công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu) tại phòng 504 nhà E4.

2. Đối với chứng chỉ quốc tế (TOEIC, TOEFL, IELTS,...): SV đăng ký tại Trung tâm mình dự thi gửi 01 phiếu điểm về cô Vũ Thị Ngọc Châu, Chuyên viên Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Địa chỉ: Nhà E4 Trường Đại học Kinh tế - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.3754.7506 - Máy lẻ 524

Sau khoảng 10 ngày kể từ ngày nộp chứng chỉ hoặc đăng ký gửi chứng chỉ tại Trung tâm, sinh viên liên hệ trước với cô Châu (Máy lẻ 524) để xác nhận đã có kết quả hậu kiểm hoặc chứng chỉ đã đến Trường chưa. Nếu đã có, sinh viên nộp đơn theo mẫu (mẫu đơn C-05/ĐT) tại Phòng 504 nhà E4.

Thủ tục xin bảng điểm? Sau bao lâu thì có kết quả

Sinh viên đăng ký tại phòng 504 nhà E4 (Cô Nga - máy lẻ 514)

Trả bảng điểm cho sinh viên sau 03 ngày làm việc.

Thủ tục xin ngừng học? Sau bao lâu thì có kết quả?

Download và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu mẫu đơn ( Mẫu N-03/ĐT) nộp cho cô Vân Anh, Phòng 504 nhà E4. SĐT: 024.3754.7506 – Máy lẻ 514

Tối đa 05 ngày làm việc trả Quyết định cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời. Sinh viên lưu ý nộp đơn xin tiếp tục học theo đúng thời gian ghi trên Quyết định.

Thủ tục xin thôi học? Sau bao lâu thì có kết quả

Download và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu mẫu đơn - Mẫu N-05/ĐT) nộp cho cô Vân Anh, Phòng 504 nhà E4. SĐT: 024.3754.7506 – Máy lẻ 514

Tối đa 05 ngày làm việc trả Quyết định thôi học cho sinh viên.

Điều kiện để được làm khóa luận tốt nghiệp

Điều 9, khoản 2, điểm a - Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 về Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Sau bao lâu kể từ khi thi kết thúc học phần thì nhà trường công bố kết quả

15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi kỳ thi kết thúc học phần (kỳ thi phụ)

Thủ tục thắc mắc kết quả học tập như thế nào?

Download và điền thông tin theo mẫu (Mẫu C-01/ĐT) nộp tại Phòng 504 nhà E4 (cô Nga) theo thông báo đăng tải trên website

Hồ sơ xét tốt nghiệp như thế nào? Thời gian nộp hồ sơ?

Thời gian nộp: Theo dõi Lịch trình đào tạo công bố đầu năm học và Thông báo trên website.

Hồ sơ xét tốt nghiệp: Mẫu thông báo 

Thủ tục chuyển điểm từ các trường trong ĐHQGHN về Trường ĐHKT như thế nào? Có quy định thời gian chuyển điểm không?

Download và điền thông tin theo mẫu (Mẫu C02 - ĐT hoặc C03 - ĐT tùy theo mục đích của sinh viên) cùng với bảng điểm có xác nhận của đơn vị trong ĐHQGHN.

Thời gian thông báo cụ thể trên website (đối với sinh viên bằng kép) - Ví dụ : http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/thong_bao/22841/thong-bao-chuyen-diem-tuong-duong-doi-voi-sinh-vien-bang-kep-hoc-ky-ii-nam-hoc-20182019.htm).

Sinh viên chủ động nộp đơn chuyển điểm ngay khi có kết quả điểm từ cơ sở đào tạo khác về Phòng Đào tạo.

Điểm NCKH được thay thế cho những học phần nào?

Được tính như một niên luận hoặc tiểu luận, được thay cho 1 học phần tự chọn có điều kiện thuộc khối Kiến thức ngành, được tích luỹ vào kết quả học tập chung của học kỳ.

Lấy đề cương học phần ở đâu?

Cổng thông tin điện tử: địa chỉ: https://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp

Sử dụng ID và password như trong thông báo

Xác nhận các loại giấy tờ

Xin giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo ở đâu? Sau bao lâu thì được nhận?

Sau khi SV nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (theo các đợt thông báo của Phòng Đào tạo), SV có thể xin giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo. Giấy xác nhận sẽ cấp sau 03 ngày làm việc.

Chi tiết liên hệ: Cô Đặng Trang, Phòng 304 nhà E4. SĐT: 024.3754.7506 – Máy lẻ 325

Xin giấy xác nhận tốt nghiệp ở đâu? Sau bao lâu thì được nhận?

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (chỉ cấp sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp nhưng chưa có bằng) sẽ cấp sau 03 ngày làm việc.

Chi tiết liên hệ: Cô Hòa Phòng 304 nhà E4. SĐT: 024.3754.7506 – Máy lẻ 305


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN