Quyết định tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2017
05/12/2017 11:14

Quyết định số 4600/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/11/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2017.


>>> Xem hoặc tải Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN