Trao tặng danh hiệu “Cán bộ nữ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà tiêu biểu” năm học 2013-2014 cho 10 cán bộ ĐHKT
30/10/2014 16:42

Ngày16/10/2014, Chủ tịch công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên đã ký quyết định số 120/QĐ-CĐKT công nhận danh hiệu “Cán bộ nữ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà tiêu biểu” năm học 2013-2014 cho 10 cán bộ nữ sau:


 
TT
Họ và tên
Đơn vị
1
Lưu Thị Mai Anh
Bộ phận Truyền thông
2
Lã Thanh Bình
Khoa Kinh tế chính trị
3
Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Khoa Kinh tế phát triển
4
Vũ Quỳnh Loan
Khoa Kinh tế và Kinh tế Quốc tế
5
Phạm Đỗ Hoài Nam
Phòng Đào tạo
6

Nguyễn Mai Phương

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
7
Trần Thị Thanh Tú
Khoa Tài chính - Ngân hàng
8
Hoàng Thị Thịnh
Phòng Hành chính -Tổng hợp
9
Đoàn Thị Thoan
Phòng Kế hoạch - Tài chính
10
Hoàng Thị Thanh Vân
Khoa Quản trị kinh doanh
 

Hằng Nga